Enquiries?    info@studbook.co.za  
SA Stamboek Vrywaringsklousule

Vrywaringsklousule


Alle lede en deelnemers van enige van SA Stamboek se dienste en / of gebruikers van enige verslae, advies of produkte en die inhoud daarvan beskikbaar op www.Logix.org.za, www.SABeefBulls.com, www.SADairyBulls.com of enige ander webwerf of webblad gebaseerde diens wat deur SA Stamboek en Diereverbeteringsvereniging Vereniging aangebied word, vrywaar SA Stamboek en Diereverbeteringsvereniging, sy verwante en volfiliaalmaatskappye, sy raadslede, beamptes en werknemers teen enige eise vir enige verlies of skade, hetsy direk, indirek, gevolglike of andersins, wat voortspruit uit enige oorsaak hoegenaamd van hul deelname aan, interpretasie van en die gebruik van sodanige verslae, advies of produkte en die inhoud daarvan op enige wyse ookal.

© SA Stamboek. All Rights Reserved.
No article or picture may be reproduced\published
without the written consent of SA Stamboek.