SA Stamboek se Uitvoerende Komitee

SA Stamboek se Uitvoerende Komitee


SA Stamboek se sake word beheer deur ʼn Algemene Vergadering wat bestaan uit verteenwoordigers van al die telersgenootskappe wat aan SA Stamboek verbonde is – een afgevaardigde per 100 aktiewe telerslede of gedeelte daarvan. Die Algemene Jaarvergadering verkies ʼn Uitvoerende Raad van agt lede uit hul geledere en hierdie Raad (Exco) hanteer die uitvoerende bestuur van SA Stamboek.

SA Stamboek tree ook op as die mondstuk vir die meerderheid van die stoetveebedryf en verteenwoordigers van hierdie organisasie dien in verskeie rade en komitees om die gemeenskaplike belange van stoetveetelers uit te brei en te beskerm.
 


SA Stamboek Uitvoerende Komitee

Voor van links: Dr Pierre van Rooyen (Stamboek – Hoofbestuurder), Whellan Simkin (Vise-President), Freddie Wasserfall (President), Dr Johan Jooste (Lid)
Agter van links: Duncan Serapelwane (Lid), Michiel Burger (Lid), PW van Heerden (Lid), Carel Nel (Tesourier)
Afwesig: Christopher Melamu (Lid - Ontwikkelende Sektor)

 

President
(2017)

Freddie Wasserfall

 

Posbus 323, Dewetsdorp, 9940
otjiwa@vodamail.co.za
Tel: 051 541 1008
Sel: 082 556 4452
Vise-President 
(2017)

Whellan Simkin

Posbus 213, Dewetsdorp, 9940
wsimkin46@gmail.com
Sel: 082 578 7490 
Tesourier
(2017)

Carel Nel

Posbus 160, Brandfort, 9400
carelnel02@telkomsa.net
Tel: 051 821 1984
Sel: 082 828 1984
Lewenslange Ere Presidente Llewellyn Labuschagne Posbus 17, Letsitele, 0885
r10cit@mweb.co.za
corriedev@mweb.co.za
Tel: 051 345 1803
Sel: 082 579 5479

Jan Grey

Posbus 671, Ermerlo, 2350
grey.grey@yebo.co.za
Tel: 017 801 4400
Sel: 083 630 5755

 

 
Lede 2017

Michiel Burger

 

Posbus 12, Rosendal, 9720
mdburger@vodamail.co.za
Tel: 058 211 0987
Sel: 082 674 9595
  2018

Dr Johan Jooste

Posbus 494, Delmas, 2210
drjohanjooste@gmail.com
Sel: 079 507 7177
  2018

Christopher Melamu

Posbus 18, Mothibistad, 8614
cmelamu@yahoo.com
Sel: 082 643 7475
  2017

Duncan Serapelwane

Posbus 52, Morakweng, 8614
bonnos.Duncan29@gmail.com
Tel: 053 7611 1120
Sel: 082 850 0270
  2018 PW van Heerden Posbus 271, Wesselsbron, 9680
pwvanheerden@mailbox.co.za
Sel: 083 267 4133
Registrateur Joel Mamabolo
 
Private Bag X138, Pretoria, 0001
joelm@nda.agric.za
Tel: 012 319 7424
Sel: 082 557 9747
Stamboek - Hoofbestuurder Dr Pierre van Rooyen
 
Posbus 270, Bloemfontein, 9300
pierre@studbook.co.za
Tel: 051 4100 900
Sel: 082 372 3233

 

© SA Stamboek. All Rights Reserved.
No article or picture may be reproduced\published
without the written consent of SA Stamboek.