SA Stamboek Fooie

SA Stamboek Fooie


Finansies en Administrasie behartig die finansiële en administratiewe pligte vir SA Stamboek en administreer ook die finansies van Stemma Animalia. Onder is die nuutste tariewe en fooie van SA Stamboek uiteengesit.
 

Registrasie Dienste 2017/2018
 

Telers van oorsee : Kontak asseblief Stamboek vir fooi struktuur  
Ledegeld Genootskappe (per 100 lede of gedeelte daarvan) R 1 000.00
Eenmalige aansluitingsfooi vir nuwe telersgenootskappe R 2,000.00
Wild:Kuddenaam R 135.00
Voorvoegsel administrasie (eenmalig, sluit Intergis fooie in)  
      Registrasie van R 360.00
      Verandering van R 244.00
      Sessie van R 244.00
Herinstelling van lidmaatskap (Direkte handeling ingesluit) R 1 100.00
Direkte fakturering (per teler per jaar waar van toepassing) R 67.00
Addisionele / duplikaat sertifikate + posgeld R 12.50
Deelname (Jaarliks per teler)  R 795.00
Per Kapita VLEISBEESTE: R 16.50
Per Kapita MELKBEESTE: R 11.50
Herinstelling van diere R 230.00
Deelname (Jaarliks per teler) R 1 250.00
Per Kapita R 16.50
Herinstelling van diere R 230.00
Deelname (Jaarliks per teler - sluit alle dienste in) R 510.00
Dierfooi (Per jaar vir alle dienste) R 5.80
Per Kapita: Melkbokke R 10.75
Ramtoets (Veldramtoets woltoets ingesluit) R 2.50
Herinstelling van diere R 165.00
Woltoets (Veldramtoets woltoets ingesluit)  
Glyskaal - per wolmonster  
1 tot 250 R 1.25
251 tot 499 R 1.15
500 en meer R 1.06
Intreefooi (Eenmalig per teler) R 285.00
Dienste Instandhoudingsfooi (per jaar per teler) R 133.75
Leeftydsregistrasie: Perde (eenmalig) R 155.00
Geboortekennisgewing: Perde (per geboorte) R 23.50
Herinstelling van diere R 225.00
Oordragte: R 57.50
Perdepaspoorte (per paspoort) R 150.00
Direkte Handeling (Per teler per jaar, sonder 'n Telersgenootskap) R 425.00
Intreefooi R 285.00
Dienste instandhoudingsfooi (Per jaar per teler) R 133.75
Leeftydsregistrasie: Honde (eenmalig) R 70.00
Geboortekennisgewing: Honde (per werpsel) R 32.50
Herinstelling van diere R 225.00
Oordragte: R 57.50
Saamgestel deur Genootskap  
Data ontrekking per dier R 3.30
Samestelling - Glyskaal  
1 tot 10 R 30.00
11 tot 20 R 39.80
21 tot 50 R 99.73
51 tot 100 R 152.39
101 tot 200 R 239.27
201 tot 500 R 398.92
501 plus R 600.00
Saamgestel deur SA Stamboek  
Data onttrekking per dier R 5.54
Samestelling - Glyskaal  
1 tot 10 R 40.00
11 tot 20 R 53.38
21 tot 50 R 134.05
51 tot 100 R 200.56
101 tot 200 R 322.85
201 tot 500 R 538.09
501 plus R 802.00


Produksie-aantekening 2017/2018
 

Vleisbeeste (Opsie 1)
Produksie-aantekening (per teler per jaar) R 735.00
Per Kapita (per dier per jaar) R 13.00
Vleisbeeste (Opsie 2)
Produksie-aantekening (per teler per jaar) R 1 480.00
Per Kapita (per dier per jaar) R 9.25
 
Plaas Groeitoets
Toetsfooi R 1 350.00
Per Dier (Minder as 40 in toets) R 67.00
Per Dier (Meer as 40 in toets) R 62.00
RTU R 68.50
Reiskoste i.g.v addisionele besoek (per kilometer) R 5.85
Kuddefooi per toets  
Glyskaal - Diere  
1 tot 240 R 206.70  
241 tot 480 R 413.40  
481 tot 720 R 554.06  
721 tot 960 R 692.18  
961 tot 1500 R 692.18  
   
Vervoerfooi (per kuddetoets)  
(Indien van Stamboek vervoer gebruik gemaak word)  
Glyskaal - Diere  
1 tot 240 R 225.66  
241 tot 480 R 303.23  
481 tot 720 R 373.76  
721 tot 960 R 442.35  
961 tot 1500 R 564.15  
   
Toetsfooi (per dier per toets, sluit labfooi in)  
Premium R 17.66 SB1
Selekteer Bestuur R 16.18 SB7
Selekteer BLUP R 16.18 SB7
Inskrywing R 15.35 SB6
Basies- Lab met identifikasie R 13.79 SB5
Basies- Diagnose Slegs Lab Data  R 9.35 SB2
Slecs SCC met Identifikasie R 12.30 SB4
Logix Melk - Slegs Somatic Cell R 7.00 SB3
Melkbokke / Skape R 14.57 SB9
Produksie-aantekening (per teler per jaar) R 1,522.00
Per Kapita (per produserende sog per jaar) R 10.30

L.W. Hierdie fooie sluit alle verwerkings, verslae & analises in.
Kostes van Laboratorium analises is uitgesluit by die fooie.
Alle fooie is BTW uitgesluit.


 
LAAT ONS JOU KONTAK
© SA Stamboek. All Rights Reserved.
No article or picture may be reproduced\published
without the written consent of SA Stamboek.