Enquiries?    info@studbook.co.za  
Logix Vleis

Logix Vleis


Die doelstellings van Logix Vleis is om vleisbeestelers te voorsien van waarde-toevoegende bestuursinligting waarmee bestuurspraktyke en produksie verhoog kan word, en om telers van teelwaardes vir hulle diere te voorsien waarmee hulle die diere met die hoogste genetiese meriete kan identifiseer en selekteer. Hierdie inligting kan gebruik word om biologiese en ekonomiese doeltreffendheid te verhoog.
 

Struktuur van Logix Vleis

Logix Vleis dek alle komponente van die produksiesiklus, naamlik:


Plaastoetse

 • Reproduksie: Vrugbaarheid en gemak van kalwingseienskappe van koeie en bulle word geëvalueer met parings- en kalwingsdata. KI- en spoelingsdata word ook aangeteken.
 • Voorspeen/speengewigte: Moedereienskappe en doeltreffendheid van koeie, sowel as die voorspeense groei van hulle kalwers, word geëvalueer deur die koeie se gewigte en hulle kalwers se voor-en speengewigte te neem.
 • Naspeengewigte: Die naspeense-groeitempo van jong verse, bulle en osse word onder tipiese plaastoestande met hulle 12- en 18-maande gewigte geëvalueer.

Groeitoetse

 • Sentrale groeitoetse (opsioneel)
  Naspeense groei en -doeltreffendheid van jong bulle word in groeitoetse by sentrale toetsstasies gemeet. Die individuele innames van elke bul word ook gemeet om voeromset te evalueer.
 • Plaasgroeitoetse (opsioneel)
  Naspeense groei van jong bulle word getoets onder gekontroleerde omstandighede op plase.


Logix Vleis maak ook voorsiening vir die meet van:

 • Kondisietellings van koeie,
 • Liggaamsmates (skouer/heuphoogte, liggaamslengte en skrotumomtrek), lineêre klassifikasie, asook RTU (ultrasoniese) mates vir vleiskwaliteiteienskappe op die lewendige dier tydens die naspeense groeitoetse, en Bosluistellings.


Vereistes vir deelname aan Logix Vleis


Alle stoet- en kommersiële produsente van vleis en dubbeldoel vleisbeesrasse mag deelneem aan Logix Vleis. ‘n Betroubare skaal en basiese hanteringsgeriewe word benodig vir metings. Stamboomdata, identifisering van alle diere in die kudde en geboorte-aantekening van alle kalwers is uiters belangrik.

SA Stamboek beveel aan dat die volgende data/gewigte aangeteken word waar moontlik:

 • Paringslyste en KI-data (opsioneel)
 • Kalwingsdata (verpligtend)
 • Geboortegewigte (opsioneel)
 • Speengewigte (verpligtend)
 • Koeigewigte (opsioneel)
 • 12- en 18-maande gewigte (opsioneel)

Meting van ten minste reproduksie- en speen-data is verpligtend. Meting van al die naspeengewigte is opsioneel. Sommige telersgenootskappe verplig hulle telers om aan produksie-aantekening deel te neem. Die aantekening van paringsdata word sterk aanbeveel.
 

Bestuursverslae


Die volgende bestuursverslae kan van Logix Vleis af verkry word:

 • Verskeie reproduksieverslae
 • Speen-, 12- en 18-maande verslae
 • Koei-nageslagopsommingsverslae
 • Weeglyste
 • Teelkudde seleksie-verslag
 • Groeitoetsverslag
 • Produksieverslae
 • Liggaamsmateverslag
 • Funksionele doeltreffendheidsverslag
 • RTU-verslag
 • Kudde genetiese verslag
   

Aflaaibare Dokumente

# Naam Beskrywing
1. Basiese riglyne vir die gebruik van Logix Microsoft Word .doc format (23kb)
2. Produksieaantekening *.pdf formaat (833kb)
3. Riglyne vir bulgroeitoetse op die plaas *.pdf formaat (957kb)
  Links kliek die dokument naam om oop te maak of Regs kliek die dokument naam en kies Save Target as... om die dokument af te laai.

© SA Stamboek. All Rights Reserved.
No article or picture may be reproduced\published
without the written consent of SA Stamboek.